Nede i kommunen

Da historikeren C. Northcote Parkinson undersøgte udviklingen af den britiske flåde under og efter Første Verdenskrig, stødte han på det interessante forhold, at antallet af aktive fartøjer i perioden 1914 til 1928 faldt med 67 procent, mens antallet af ansatte i admiralitetet steg med 78 procent. Parkinson formulerede på baggrund af blandt andet denne iagttagelse en lov for bureaukratiers vækst, som han offentliggjorde i The Economist i 1955: Enhver forvaltningsorganisation har en tendens til at udvides, fordi embedsmænd søger at udvide antallet af undergivne, og fordi embedsmænd yderligere skaber arbejdsopgaver for hinanden.

Men flere ansatte betyder altså ifølge Parkinson ikke, at organisationen som helhed får mere fra hånden, for der er ingen øvre grænse for antallet af mandetimer, der kræves for at løse en opgave.

Stillingsannoncer er i den forbindelse en interessant genre. De er midlertidige vinduer, der giver indblik i arbejdspladsens selvforståelse. I stillingsannoncen er man tvunget til at forklare sig for omverdenen eller blotte sig, om man vil.

Jeg faldt over et interessant eksempel på genren, som viser tingenes tilstand på Sorø Rådhus. Først fastlægges stillingskategorien: »Sorø Kommunes Udviklings-og Byrådssekretariat søger en dygtig udviklingskonsulent, der kan tage teten på skiftende analyse-og udviklingsopgaver. Udviklings-og Byrådssekretariatet er en central stabsfunktion ( et ledelsessekretariat knyttet til direktionen), der har til opgave at understøtte og udvikle organisationen og dens opgaveløsning, så borgere og brugere også i fremtiden oplever kommunale velfærdsydelser af høj kvalitet.« Dernæst remses den række af opgaver op, som den nye medarbejder skal løse: »Projektledelse af udviklings-og implementeringsprojekter på tværs af organisationen, Analyseopgaver og sagsforberedelse til det politiske system og administrative beslutningsfora, Konsulentbistand til organisationen, Udvikling af ledelsesinformationsværktøjer, Facilitering af processer, Evaluering.« Man vil altså ansætte en bureaukrat, der skal servicere de øvrige bureaukrater.

Det er ikke, fordi det står værre til i Sorø end i andre store offentlige institutioner. Parkinsons Lov virker overalt. Det er bare et konkret eksempel på en forvaltning, der har vokset sig til en størrelse og en sammensætning, der gør, at den skaber flere opgaver, end den løser, og at den forsøger at overvinde dette problem ved at ansætte endnu flere uden tvivl dygtige og fortjenstfulde forvaltere i forvaltningen.

Det sker med uklare stillingsbeskrivelser og en diffus kompetencefordeling, så alle myldrer rundt på det uden tvivl meget flotte rådhus og holder retningsløse møder »på tværs af organisationen«, imens de egentlige opgaver forsømmes. Der er ansøgningsfrist den 7. marts.

Læserbrev i Weekendavisen den 22. februar 2013, forkortet af redaktionen. En længere version blev trykt som kronik i Kristeligt Dagblad, 22. marts 2013

Ingen kommentarer:

Send en kommentar