Løgnen lever og har det godt

Ofte hører man i den mere teoretisk orienterede debat om verdens tilstand det udsagn, at sandheden ikke længere findes, autoriteterne er gået under osv. osv. Mange samvittighedsfulde mennesker bekymrer sig over dette tab, men til dem har jeg en på paradoksal vis beroligende meddelelse: Løgnen lever og har det godt.

Vidt udbredt i højreradikale kredse lever den løgnagtige påstand, historierevisionismen, at jødeudryddelserne under krigen er en myte fabrikeret af en international sammensværgelse af zionister. Den fremføres af såkaldte "eksperter", charlataner, der på basis af hjemmelavet dokumentation hævder, at udryddelserne ikke fandt sted. Mange afsløres allerede derved, at de samtidig synes at mene, at de faktisk burde finde sted.

Danmarks rolle i denne sag er ikke særlig flatterende. Mens det fx. i Tyskland er strafbart at fremføre sådanne synspunkter, fordi det betragtes som en fornærmelse af ofrene for die Endlösung, er der frit slag i Danmark. Selve begrebet die "Auschwitz-Lüge", der dækker over det synspunkt, at Auschwitz blot var en venlig arbejdslejr og at de store mængder Zyclon-B-gas blev brugt til aflusning, blev skabt af en tidligere SS-mand, Thies Christophersen, der indtil sin død sidste år fra sit hjem i Sønderjylland udbredte nazistisk propaganda til Tyskland beskyttet af den dansk lov om ytringsfrihed. En af de mest prominente revisionister herhjemme lever for tiden på et stipendium fra Statens Humanistiske Forskningsråd.

Da Grundtvig i rimbrevet fra Nordens Mythologi fra 1832 talte for frihed for Loke såvesom for Thor, mente han ikke - som det hyppigst antages i dag - at der skulle være frihed for hvadsomhelst. Lokes afkom, Fenrisulven, skulle netop ikke have frihed. At fornægte jødeudryddelserne er ikke blot en grov fornærmelse mod ofrene og deres efterladte, det er også første trin på vejen til at få nazismen til at fremtræde som en harmløs sammenslutning af uretfærdigt behandlede ofre for en jødisk sammensværgelse. Denne Fenrisulv kan vi ikke tåle at slippe fri. En mærkelig pyskologisk mekanisme driver disse mennesker: giver man dem ordet, føler de, at de har fået ret.

Internettet, hvor disse holdninger trives, er et medium, der står uden for den kontrol, som aviser og bøger traditionelt er underlagt. Dementi efter dementi preller fuldstændig af på disse mennesker, og med deres store apparat af tilsyneladende forsvarlige fodnoter kan revisionisterne ramme den uforberedte og få ham til at tro på løgnen.

Det eneste modsvar, der kan dæmme op for denne løgn er lødig forskning og samvittighedsfuld undervisning. Det indebærer fx. også at give revisionisterne ret i de få tilfælde, hvor de faktisk har ret, men første og fremmest at vise, hvad vi ved, hvorfra vi ved det, og hvad der kan tilbagevises som propagandistisk opspind.

(leder i Højskolebladet 31. juli 1998)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar