Digital radio

Der er noget besnærende ved begrebet ’digital’, for de fleste antager, at det er det samme som ’kvalitet’. For DR’s vedkommende er ’digital’ imidlertid identisk med besparelser. Tidligere uddannede DR sine egne lydteknikere, der var højt specialiserede fagfolk, som stod for den tekniske afvikling af programmerne og klipningen af de gammeldags brune lydbånd. Disse tekniske opgaver løses nu for store deles vedkommende af journalisterne, der foruden det indholdsmæssige altså også skal stå for det tekniske. Det kan lade sig gøre, fordi hele radiohuset er digitaliseret, men prisen betales af lytterne, der må leve med klodsede overgange, besynderlige gentagelser, og somme tider server-nedbrud og dermed Radiohusets pendant til TV-byens sorte skærm: fuldstændig og digitalt renset tavshed.

Den tekniske fane holdes stadig højt for den klassiske musiks vedkommende, især de direkte transmissioner fra Radiohusets Koncertsal, der nyder stor respekt blandt hi fi-entusiaster, har jeg ladet mig fortælle. På det meste af den øvrige sendeflade er det i teknisk forstand blot gået ned ad bakke, og det fortsætter.

Ikke blot afviklingen men også transmissionen skal nu digitaliseres. Danmarks Radios lyttere kan ikke have undgået at bemærke den massive reklame, som DR gør for sit eget nye tiltag, digital radio.

Digital Radio, DAB, Digital Audio Broadcasting, udnytter en ledig kapacitet på VHF-båndet, der normalt bruges til fjernsyn. Udviklingen af DAB skyldes, at der kun er begrænset plads på FM-båndet. Den siddende regering ønsker plads til konkurrenter til DR’s monopol på landsdækkende radio, og kulturministeren har netop iværksat en høring om mulighederne for at omgruppere frekvensfordelingen på FM-båndet, således at der kan blive plads til et par ekstra kanaler. Høringen forventes afsluttet i april.

Skal der for alvor foretages en udvidelse af antallet af stationer, må det imidlertid ske gennem DAB og det er, hvad DR er i gang med. Men heller ikke denne digitalisering er et entydigt teknisk fremskridt. Ganske vist kan DR i teorien reklamere med problemfri og støjfri radiomodtagelse, men selve lydkvaliteten udtrykt som den mængde digital information pr. sekund, der udsendes, står et stykke under cd-kvalitet og et længere stykke under den informationsmængde, der lader sig formidle under optimale omstændigheder på FM-båndet. Det er et prioriteringsspørgsmål: Jo flere digitale kanaler, desto mindre plads til hver kanal. Især klassisk musik er pladskrævende i æteren, og selv om der er sat ekstra båndbredde af til denne genre, vil den i digitalt format slet ikke komme op på P2’s nuværende niveau.

Dertil kommer, at digital radio kun kan modtages på særlige apparater, der i den billige bordmodel koster 1.500 kroner, så hvis man vil nyde godt af de nye digitale kanalers store programudbud, må man som lytter til lommerne.

I udlandet har man også prøvet DAB uden særlig stort held. I USA og Japan har man helt afvist at bruge formatet. I en ledende artikel, februar 2001, i det anerkendte hi-fi-magasin, Hi-Fi World, skriver redaktøren, Noel Keywood, at det fundamentale problem er, at DAB ikke er udviklet af hensyn til lytterne men af hensyn til radioudbydernes krav om mere plads i æteren. Hvad i al verden skulle få lytterne til at skifte deres gamle apparater ud med noget dyrere og dårligere, med mindre det bliver taget som politisk beslutning helt at slukke for FM-båndet?

Indtil videre skal danske lyttere ikke frygte nedlæggelsen af de gamle kanaler. »De kan trods alt høres på FM-båndet mange år endnu,« som det hedder med en halvkryptisk formulering på DR’s hjemmeside. Men hvis licensbetalerne ikke giver DR og kulturministeren lidt modstand under den verserende høring, må vi sandsynligvis finde os i mange flere tekniske forværringer af vores radio under dække af den misvisende anprisning ’digital kvalitet’.

(kommentar i Information 24. maj 2003)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar