Sekretariatet for dårlige vaner

Organisationen ”Aktiv rundt i Danmark” står i disse uger for en sundhedskampagne målrettet mod grundskoleelever. Foretagendet er et partnerskab mellem University College Syddanmark og mejeriselskabet Arla. Projektet har kørt siden 2007 og nyder stadig større opbakning i skolerne. Over 120.000 skoleelever er tilmeldt.

Temaet i år er dårlige vaner. Et af tiltagene er, at deltagerne i projektet skal selvangive deres dårlige vaner og sende dem til ”Sekretariatet for Dårlige Vaner”. Ja, det hedder det altså. I pressematerialet formuleres det således:
”Under mottoet ’For lidt er for lidt og for meget er for meget’ sætter Aktiv Rundt i Danmark i år fokus på dårlige vaner, og alle 125.000 deltagende børn og deres familier bliver opfordret til at skrive deres dårlige vaner ned og sende dem ind til Sekretariatet for Dårlige Vaner, der i anledning af kampagnen holder til på UC Syddanmark i Haderslev. Her vil vanerne blive optalt og grupperet, og på skolernes motionsdag vil vanerne blive sprængt i luften ved en kontrolleret sprængning på Lindevangskolen på Frederiksberg.”
Filosoffen Morten Ebbe Juul Nielsen trækker det tunge retoriske skyts frem i en kommentar på en blog på Berlingske.dk. Han anser projektet for ”statssanktioneret sundhedspædofili” og omtaler Aktiv rundt i Danmark som ”sundhedsfascisterne” og ” totalitære sundhedsapostle”. Det er skudt væsentligt over målet.
Men selv om der ikke er tale om hverken seksualforbrydere eller totalitære fascister, kan metoderne jo godt være kritisable. Kampagnen introducerer nogle fremgangsmåder, der ligger fjernt fra den palet af pædagogiske virkemidler, der betragtes som acceptable i den danske folkeskole.
Indberetningen til organisationen af egne forsyndelser mod det opstillede sundhedskodeks skal ske sammen med familien. Har man tænkt over, hvad det egentlig er, man beder barnet om? Hvem bemyndiges til hvad af hvem? Skal barnet være sundhedsopdrager i eget hjem? Skal det til at bære ansvaret for, at far og mor nu motionerer og spiser sundt? Hvordan registreres oplysningerne, og hvad skal de bruges til?
Projektet slutter med, at de indsamlede indberetninger destrueres ved en sprængning. Denne måde at identificere og destruere dårlige vaner, slette tanker og ødelæggende adfærdsmønstre ved hjælp af en rituel handling ligner de metoder, der bruges inden for coaching, som indebærer forestillingen om, at man kan fremkalde et bedre jeg ved at kaste det gamle jeg bort. Det er ikke bare en uskyldig selvhjælpsteknik, men bærer med sig et menneskesyn rundet af fremgangsteologi, new-age-holisme og mentale træningsteknikker fra elitesporten. Det er jo nærmest en autodafé, en rituel renselse for synd ved hjælp af ild.

Aktiv Rundt i Danmark nyder stor opbakning på skolerne, og der er ingen tvivl om, at de gør et stort og vigtigt arbejde. Man kan ikke have noget imod, at der gives skolebørn flere muligheder for at dyrke sport og idræt eller at lære om sund mad, men det er ikke ligegyldigt, hvilken pædagogisk form, man giver de gode hensigter.

(Debatindlæg i Kristeligt Dagblad 10. okt. 2012)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar