Koldkrigsleksikon

Bo Bjørnvig bruger igen sin ugentlige side på at hævde, at det nye koldkrigsleksikon har politisk slagside. Denne gang anvendes fodnotepolitikken i 1980erne som eksempel. Nu er spørgsmålet, hvordan man finder ud af, hvad et koldkrigsleksikon mener om fodnotepolitikken? BB vælger en omstændelig metode. Han citerer bl. a., hvad professor Nikolaj Petersen skriver om DIIS-rapportens karakteristik af fodnotepolitikken, og citerer derpå leksikonets forskningsoversigt for dens karakteristik af DIIS-rapporten. Ad disse vidtløftige omveje konkluderer BB, at leksikonet forsvarer fodnotepolitikken.

BB kunne også have valgt en mere ligefrem fremgangsmåde til at finde ud af, hvad leksikonet mener om fodnotepolitikken, nemlig at slå op i selv samme leksikon under »Fodnotepolitik«. Det har han valgt ikke at gøre. Det er synd, for det er en god artikel, skrevet af Nikolaj Petersen, som giver en saglig og kritisk gennemgang af fodnotepolitikken. Det fremgår ret tydeligt, at Petersen ikke er nogen fan af fodnoterne.

BB ville kunne lære en del om baggrunden for sit eget synspunkt ved at læse den.

(læserbrev i Weekendavisen 27. maj 2011)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar